สายด่วนสั่งซื้อสินค้า ติดต่อ    อริยะทรัพย์ 088 636 3462

            

 

       ด้วยภูมิปัญญาและ ความสามารถทางการแพทย์     

 

แผนโบราณที่สืบทอด กันมาหลายชั่วอายุคนนับ

 

ร้อย ๆ ปี   ได้ถูกนำมาผสมผสานกับวิวัฒนาการ

 

ทางเทคโนโลโลยีที่ก้าวหน้าสูงสุดและได้เผยแพร่

 

ประโยชน์เอนกอนันต์นี้สู่สาธารณชนโดยผ่าน

 

กระบวนการตลาดระบบเครือข่ายที่ทันสมัยและ

 

ถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นรากฐานสำคัญ

 

นำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของชีวิตผู้คนจำนวนมากมาย  

 

   "ยา หมอเส็ง"  


 (Root) 201142_47593.jpg  

 

     ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าว  ข้างต้น  

         จึงเป็นจุดกำเนิดก่อเกิดเป็น บริษัท ฉัตรสุริยะ (2002) จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทยตราหมอเส็ง  ในวันที่ 1สิงหาคม พ.ศ. 2545 และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ   เมื่อวันที่15 สิงหาคม 2545 ณ สำนักงานเลขที่ 703 ถนน วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ จากนั้นภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี  ด้วยความเจริญเติบโตก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2546 จึงได้ลงทุนสร้าง โรงงานขนาดใหญ่ ได้มาตรฐานสากล  ณ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตยาสมุนไพรตราหมอเส็ง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคได้อย่างทันท่วงที

 

      (Root) 20111129_83314.jpg           

          ต่อมาอีกเพียง 1 ปี บริษัทได้พัฒนา

ระบบโครงสร้างการดำเนินงานภายใน    ใหม่ทั้งหมด

ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ไปสู่ตลาดโลก

 ในนานาอารยะประเทศ พร้อมท้งเปลี่ยนชื่อใหม่ที่

ยิ่งใหญ่กว่า เดิมเป็น บริษัท แสงสุริยะฉัตร(2002)จำกัด

  และวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ได้ย้ายสำนักงานมาที่

 อาคารหมอเส็งสำนักงานใหญ่ตรงข้าม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน บนพื้นที่ 15 ไร่ ลงทุนมากกว่าพันล้าเป็นอาณาจักรแห่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจที่กำลังขยายตัวอย่างเร็ว ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและอีกหลาย ประเทศทั่วโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างดงาม

 

         
         
    (Root) 201051_82746.jpg   หากคุณกำลังมองหาธุรกิจที่สร้างรายได้เสริมที่มั่นคงและพร้อมที่จะเป็นรายได้หลักให้คุณได้ ..............

     

          

   (Root) 20161124_42053.jpg

 

 


           (Root) 20091126_3731.jpg
   

 


ยาหมอเส็ง

ว่านชักมดลูกสูตร 1

ว่านชักมดลูกสูตร 1 แคปซูล